Jigoku No Gouka De Yaka Re Tsuzuketa Shounen. Saikyou No Honou Tsukai To Natte Fukkatsu Suru.

  • Author(s): Satou (さとう),Miyagi Morinari
  • Last updated: September 10, 2022
Jigoku no Gouka de Yaka re Tsuzuketa Shounen. Saikyou no Honou Tsukai to Natte Fukkatsu Suru. : "Hellfire" – once sealed unquenchable fire, whose fierce flames can burn the entire world to the ground. Flare is an ordinary guy who lives in a border village and is s
Jigoku No Gouka De Yaka Re Tsuzuketa Shounen. Saikyou No Honou Tsukai To Natte Fukkatsu Suru.
Chapter name Uploaded Time